Rozmanitosť prináša nadprodukciu

Reprodukcia je dlhodobo neudržateľná, hazarduje so zdravím ľudí a neúmerne plytvá zdrojmi.

Módne kúsky, ktoré končia v plameňoch
Dnes už odievanie nie je tak úzko späté s konkrétnym historickým obdobím. Súčasný štýl obliekania vypovedá o našom vlastnom štýle. Odevom sa chceme vyjadriť, zaradiť alebo naopak, vytŕčať z davu. V takých Spojených štátoch amerických sa ročne vyhodí približne 14 miliónov ton textilu, ktorý na skládkach zaberá zhruba 5 percent miesta. Z tohto množstva sa pritom z recykluje iba zanedbateľná časť čo je približne 15 percent.

oblečení

Ak oblečenie neskončí v koši, tak potom kde končí? Často putuje na dobročinnosť, či do takzvaných secondhandov. Hoci ide o dobrý úmysel, nie je pre planétu taký prínosný, ako si ľudia myslia. Z tohto oblečenia sa totiž ďalej predá približne len 20 až 30 percent. A kde končí to nechcené oblečenie čo myslíte? Opäť v koši!

Kde končí to, čo sa nepredá?
So stúpajúcou rozmanitosťou tovaru v obchodoch s oblečením sa vynára aj taká otázka, že kde končí to, čo sa nepredá? Bohužiaľ, značky sa často obávajú znehodnotenia vlastného mena, ktoré si budujú v odevnom priemysle. Odevy, aj keď nepredané, tak jednoducho spália. A zvyčajne kôli tomu, že nie sú kvalitné a môžu obsahovať množstvo chemických prvkov, ktoré by nášmu telu mohli uškodiť aj napriek tomu, že na pohľad vypadajú rovnako- hovorí sa im aj fejky.

obchod

Má oblečenie posmrtný život?
Podobne ako v prípade plastov, či skla, je aj oblečenie do istej miery recyklovateľné. Takýto druh recyklácie má však iný názov –  nazýva sa to „upcyklácia“ (z angl. upcycle, pozn. red.). Znamená to, že sa z oblečenia nevytvorí len ďalší „tovar“, ale vznikne z neho niečo hodnotnejšie. Vyššia hodnota spočíva v takzvanom dizajnérskom počine, keďže tvorca pridá nápad, či ideu, ako ten-ktorý odev pretvoriť na niečo lepšie zmysluplnejšie.
Upcyklácia je založená na peknom princípe fantázie, momentu prekvapenia a nových detailov. Preto sa tu podľa nej „odpúšťa", alebo naopak víta, že sú upcyklované odevy z používaných, či vyhodených odevov a látok. Naopak – hodnota odevu tým rastie, pretože získa „príbeh". Upcyklovaný tovar sa vraj dá využiť akokoľvek, ale je tiež dôležité, z akého materiálu bol a je odev vytvorený. Aby sa takáto myšlienka dostala aj reálne medzi ľudí, je dôležité, aby boli odevy aj nositeľné..